Eigen Bijdrage

Woon je bij Driestroom of in een Driestroomhuis? En krijg je zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) of de jeugdwet? Dan is deze folder voor jou. In deze folder lees je wat Driestroom voor jou betaalt omdat het in je indicatie zit. Je leest ook wat je zelf moet betalen.

Woon je bij Driestroom onder een WMO indicatie, zie hier de link die voor jou van toepassing is.

Hier moet een link komen te staan die doorverwijst naar WMO basis en intensief

Jouw zorg, samen zorgen