ondersteuning

Phoenixx biedt 24/7 zorg aan, maar wat betekent dit voor jou als bewoner?

Toewerken naar een goede dag-structuur
Een goede dag structuur kan ons helpen om gezond te blijven. Maar het is niet altijd makkelijk om je dag in te delen, zeker niet in deze tijd. Samen met de begeleiders van Phoenixx werk jij toe naar een goede dag structuur, hierin is het belangrijk om een gezond dag en nacht ritme te ontwikkelen waardoor jij het meeste uit je dag kan halen. Hiermee bevorder jij je eigen ontwikkeling en zorg je voor een goede rust-werkverhouding.

Begeleiden bij het vinden van een passende dagbesteding, werk en/of vrije tijdsinvulling
Iedereen wil iets doen of ondernemen wat bij je past, wat dicht bij je ligt en waaruit jij voldoening kan halen. De begeleiders van Phoenixx ondersteunen jou in het vinden van een passende plek, gericht op jou interesses en ontwikkeling. 

Uitbreiden van een gezond netwerk
Een goed functionerend (sociaal) netwerk is belangrijk voor het eigen welzijn. Maar het aangaan van contacten/onderhouden is niet altijd vanzelfsprekend. Het leren van sociale vaardigheden of deze aangaan op een gepaste manier is iets waar de begeleiders van Phoenixx jou in kunnen ondersteunen. Op deze manier leer jij in een veilige omgeving hoe jij een netwerk kan opbouwen en op een duurzame manier kan onderhouden. 

Begeleiding bieden bij het inzichtelijk maken van administratieve en financiële zaken/vragen
Het kan soms best lastig zijn om je eigen financiën goed te beheren. Misschien raak je snel het overzicht kwijt of weet je niet goed welke inkomsten en uitgaven je hebt. Hierdoor kan je meer geld uitgeven dan je eigenlijk hebt en kan je aan het einde van de maand in de problemen komen. Om grotere problemen hiermee te voorkomen, kunnen wij je hierin ondersteunen. Wij kunnen je ook ondersteunen om een bewindvoerder aan te vragen en zelf hebben wij ervaring met bewindvoerders.

Toewerken naar een goed balans tussen het psychosociale en fysieke welbevinden
Iedereen ervaart moeilijke periodes in het leven, hoe wij hiermee omgaan verschilt per persoon. Er zijn verschillende oorzaken waarom het op je mentale, sociale of het fysieke gebied problemen kunnen ontstaan. Het is belangrijk dat wij hierover in gesprek kunnen gaan en jou hierin helpen om je balans weer terug te vinden en deze te onderhouden. Dit kan in de vorm van individuele gesprekken met de begeleiders maar ook het inzetten van therapie behoort tot de mogelijkheden.

Doelgericht werken met een zorgplan die samen met de bewoner wordt samengesteld
Binnen Phoenixx werken wij met een zorgplan. Een zorgplan is een plan die samen met jou opgesteld wordt waarin doelen zijn opgenomen voor de komende periode. Deze doelen zijn gericht op jou ontwikkeling en wat jij belangrijk vind. Hierin geef jij aan waar jij de komende periode jezelf in wilt ontwikkelen of wat je wilt behalen. De begeleiders van Phoenixx helpen jou in dit proces.

    Jouw zorg, samen zorgen