Over ons

Phoenixx is centraal gelegen in het hart van Velp (GD). Het treinstation en de bushalte bevinden zich letterlijk om de hoek. Ook de supermarkt en de gezellige hoofdstraat met diverse winkels zijn op loopafstand van onze locatie. Juist deze centrale ligging maakt een actieve deelname aan tal van maatschappelijke activiteiten mogelijk. Het centrum van Arnhem is eenvoudig te bereiken met zowel de fiets als het openbaar vervoer.

Uitgangspunt van de visie van Phoenixx is dat iedereen anders is en je als bewoner zelf bepaalt wat je de moeite waard vindt in het leven en wat je perspectief is. Empowerment en keuzevrijheid van onze bewoners worden als gevolg hiervan sterk gestimuleerd, net als partnerschap en gelijkwaardigheid. Visie en pedagogisch klimaat zijn hierbinnen met elkaar verweven.

Voor onze begeleiders betekend dit dat ze onze bewoners meer keuzevrijheid, initiatief en autonomie geven op basis van gezamenlijkheid, gelijkwaardigheid en samenwerking. Onze bewoners hebben in de regel slechte ervaringen opgedaan in het verleden met bijvoorbeeld niet afgeronde begeleiding/behandelingen, waardoor het vertrouwen in begeleiding daalt. Het gevolg is dat de bewoner niet altijd geneigd is om een beroep te doen op hulp en ondersteuning. Soms vermijden ze zelfs noodzakelijke zorg uit angst voor bemoeienis. Om onze bewoners in hun autonomie te sterken geven wij veel aandacht aan onze bewoners gericht op motivatie ten aanzien van ondersteuning en eventuele behandeling. Het ontbreken van motivatie is namelijk een van de belangrijkste redenen voor bijvoorbeeld het vroegtijdig afbreken van ondersteuning of behandeling. Bovendien is de kans van slagen van een ondersteuning/behandeling, en gedragsverandering op de langere termijn, groter wanneer de bewoner hiertoe vanuit zichzelf gemotiveerd is. Binnen Phoenixx motiveren wij bewoners om samen met begeleiding stil te staan bij wat de bewoner zelf kan middels motiverende gesprekstechnieken. We zijn bewoner gericht en tegelijkertijd directief waarbij we aansturen op het aangeven van informatie naar de bewoner. Het uiteindelijke doel is om autonome motivatie voor o.a. gedragsverandering bij de bewoner te bewerkstelligen en te versterken. Autonomie verwijst naar de mate waarin de bewoner het gevoel heeft psychologisch vrij te zijn in zijn handelen. Op deze manier proberen wij de bewoner zijn basisbehoefte autonomie (naast verbondenheid en competentie) te vervullen.

De kenmerken van een goed pedagogisch klimaat (te weten; steun/responsiviteit, groei/ontwikkeling, structuur/(leef)regels, onderlinge interactie/atmosfeer, bevorderen van veiligheid/interactie) worden hiermee ruimschoots behaald.

Ons Team

Binnen Phoenixx werken we met een klein, hecht en betrokken team. Dit kleine team, bestaande uit 8 personeelsleden, streeft niet alleen onderling, maar met name richting de cliënten naar een gelijkwaardige samenwerking, waarbij saamhorigheid en persoonlijk contact steeds op de voorgrond staat. Het creëren van een huiselijke sfeer is dan ook duidelijk terug te zien in de wijze waarop het personeel vormgeeft aan de dagelijkse begeleiding. Hierin staat ‘veiligheid’ en ‘jezelf kunnen zijn’ voorop. Het opbouwen van een ‘relatie’ met de cliënt zien wij dan ook als een belangrijke pijler voor succes. Binnen de samenwerking zoeken we steeds naar een juiste afstemming, waarbij wij ondersteunen in de hulpvraag vanuit de bewoner. Echter leggen wij wel steeds de nadruk op het dragen van eigen verantwoordelijkheid.

Bewoners kunnen zowel dag en nacht terugvallen op de begeleiding vanuit Phoenixx. Er is dan ook 24/7 iemand van ons aanwezig. Het organiseren van gezamenlijke activiteiten is ook een belangrijk onderdeel hiervan. In de zomer bestaat er de mogelijkheid om deel te nemen aan een gezamenlijke vakantie, maar ook een uitje naar een pretpark behoort tot de mogelijkheden. Regelmatig wordt er individueel of samen gesport.