JOUW ZORG, SAMEN ZORGEN

Phoenixx biedt een gastvrij en professioneel begeleidingsmilieu op maat met als doel het bevorderen van de ontwikkeling en autonomie om te komen tot een zo groot mogelijke deelname aan de maatschappij. Daarnaast biedt Phoenixx ambulante begeleiding voor cliënten die niet wonen op Phoenixx.

WAT BIEDEN WIJ AAN

Wij bieden 24 uurs begeleiding bij zelfstandig wonen (op het terrein van Phoenixx) en in ons Spetter-model op loopafstand van Phoenixx. Daarnaast biedt Phoenixx ook ambulante ondersteuning/begeleiding. 

Cliënten kunnen bij Phoenixx wonen en/of zorg ontvangen vanuit de WLZ en WMO en Verlengde Jeugdwet op basis van Zorg in Natura (ZIN).

Daarnaast zijn we ISO 9001 gecertificeerd en een erkend leerbedrijf.

PHOENIXX Broodplankje

Binnen Phoenixx zijn wij in het voorjaar van 2017 gestart met een lunchroom genaamd ‘Phoenixx Broodplankje’. 

In een moderne, professioneel opgezette lunchroom/keuken is voor zowel particulieren, als bedrijven in de directe omgeving de mogelijkheid gecreëerd om diverse luxe belegde broodjes af te halen of om te bestellen. Bezorgen op locatie behoort ook tot de mogelijkheden. De werkzaamheden in de lunchroom worden hoofdzakelijk verricht door bewoners van Phoenixx onder begeleiding van het personeel. 

Zo krijgen bewoners tijdens de dagbesteding te maken met het aannemen van de telefoon, het voorbereidende werk, de verkoop aan klanten, maar ook het opruimen en schoon houden van de keuken hoort hierbij. De achterliggende gedachte is om op deze manier de bewoners te leren samenwerken en verantwoordelijkheid te laten dragen voor zijn of haar taken.