ondersteuning

Phoenixx streeft ernaar om de bewoners te laten profiteren van gewone aspecten van het leven. Binnen Phoenixx wordt er zorg gedragen om intensieve begeleiding te kunnen bieden daar waar nodig. In dit kader wordt door ons professioneel opvoeder schap, een duurzame en stabiele ontwikkelsituatie, opvoeding en waar nodig specifieke begeleiding geboden.

Een multidisciplinair team ondersteunt de bewoner en het netwerk van de bewoner. Over de onder zorg geplaatste bewoner wordt door Phoenixx gezien als een ‘gewone’ burger. Bij Phoenixx staat een zo gewoon mogelijk leven centraal. 

Phoenixx biedt 24/7 zorg aan, dit betekent dat de bewoner ter aller tijde bij begeleiding terecht kan voor hulp.
 

  • Toewerken naar een goede dag-structuur
  • Begeleiden bij het vinden van een passende dagbesteding, werk en/of vrije tijdsinvulling
  • Uitbreiden van een gezond netwerk
  • Begeleiding bieden bij het inzichtelijk maken van administratieve en financiële zaken/vragen
  • Onderhouden en aangaan van contacten met directe en indirecte mensen in het netwerk
  • Toewerken naar een goed balans tussen het psychosociale en fysieke welbevinden
  • Doelgericht werken met een begeleidingsplan die samen met de bewoner wordt samengesteld

Jouw zorg, samen zorgen