ISO Certificering

ISO is een internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen. Driestroom is ISO 9001 gecertificeerd, hieronder valt ook Phoenixx. Middels metingen (audits) is er continu aandacht voor de kwaliteit van dienstverlening.

  • Wat is je zorgbelofte aan je klant?
  • Wat doe je goed, waar wil je verbeteren?
  • Welke kwaliteit is van belang voor jullie dienstverlening?
  • Plannen van bewoners
  • Gegevens van bewoners
  • Deskundigheid, scholing en ontwikkeling
  • Medicatie, legionella, voedselveiligheid en arbeidsomstandigheden

Externe audit Jaarlijks worden door een certificerend extern auditor ten behoeve van de ISO-certificering zorginitiatieven bezocht. De franchisenemers kunnen zich hiervoor aanmelden. Bij
Inhoudelijke audit In het eerste jaar is de audit vooral gericht op het pedagogisch klimaat. In het tweede jaar ligt de nadruk op de kwaliteit van het zorgplan en de kwaliteit van de rapportage (ONS). Vervolgens zal de hoofdbehandelaar jaarlijks een inhoudelijke audit uitvoeren. Thema’s hiervoor worden jaarlijks bepaald.
ISO kwaliteitscertificaat Indien verbeterpunten afgehandeld zijn, valt de zorg van de desbetreffende Driestroom onderneming onder het ISO-certificaat van Driestroom en wordt een kopie van het certificaat uitgereikt aan de franchisenemer.

Jouw zorg, samen zorgen