Zorgaanbod

Individueel wonen in een eigen huis met eigen voordeur
Binnen Phoenixx is individueel wonen in een eigen appartement of studio het uitgangspunt. Dit is gebaseerd op een inventarisatie van wensen van bewoners en op de ervaring dat verantwoordelijk kunnen zijn voor de eigen leefruimte, het ervaren van voldoende privacy en niet ongewenst blootgesteld hoeven worden aan sociale interacties probleemgedrag kan verminderen en voorkomen.

Phoenixx biedt 15 studio’s voor bewoners aan met een eigen badkamer en keuken. Phoenixx heeft vijf spettermodel appartementen die ook voorzien zijn van een eigen keuken, badkamer en aparte slaapkamer. Tevens heeft Phoenixx de ruimte om ambulante hulpverlening aan te bieden.

De bewoners van Phoenixx hebben een licht verstandelijke beperking en psychische en/of gedragsproblemen (LVB cliënten met een dubbele diagnose of LVB+). In het algemeen gaat het om bewoners met Multi-problematiek en (zeer) complexe zorgvragen.

Cliënten met een Licht verstandelijke beperking
Mensen met een LVB hebben een IQ tussen 50/55 en 70. Mensen met een IQ tussen de 70 en 85 noemen we zwakbegaafd. Ze willen vaak liever niet laten zien dat ze iets niet weten of kunnen waardoor het soms ook moeilijk is ze op een goede manier te ondersteunen. Ze gedragen zich dan extra stoer om niet te laten zien dat ze onzeker zijn. Ze leren liever praktisch dan theoretisch en vinden het moeilijk om iets te schrijven of schrijven met veel taalfouten. Omdat ze moeite met rekenen hebben, kunnen ze niet goed omgaan met geld en raken ze bijvoorbeeld in de schulden. Of ze kunnen niet goed klokkijken. Mensen met LVB of ZB zijn soms weinig sociaalvaardig. Ze hebben een beperkt inlevingsvermogen en vinden het moeilijk sociale contacten aan te gaan en te onderhouden. Ze kunnen moeite hebben met onderscheid maken in mensen met goede en slechte bedoelingen met als gevolg dat er soms mensen in de omgeving zijn die hier misbruik van maken. Bewoners zijn soms gemakkelijk beïnvloedbaar waardoor ze bijvoorbeeld in het criminele circuit verstrikt raken.

LVB/ZB cliënten met bijkomende psychische- en/of gedragsproblemen (LVB+/ZB)
Mensen met een LVB hebben een grotere kans op psychische- en gedragsproblemen dan mensen met een normale begaafdheid. Soms kan deze problematiek zo op de voorgrond treden dat de verstandelijke beperking over het hoofd wordt gezien. Door een goede ondersteuning en behandeling is er minder kans dat deze mensen in risicovolle situaties terechtkomen. De bewoners hebben veelal een traumatische voorgeschiedenis, zijn vaak afkomstig uit probleemgezinnen en hebben een uitgebreide hulpverleningsgeschiedenis. Het grensoverschrijdende gedrag van de bewoners beslaat een breed spectrum van agressie, geweld en seksueel overschrijdend gedrag tot grote afhankelijkheid van anderen en misbruikt worden. De bewoners zijn vaak ernstig in hun hechting en verdere ontwikkeling gestagneerd. Daarnaast zijn veel bewoners in aanraking gekomen met justitie. De bewoners hebben vaak een negatief zelfbeeld en hebben niet geleerd op een adequate wijze met problemen in hun leven om te gaan.

Jouw zorg, samen zorgen