Bewonersoverleg

Binnen Phoenixx hechten wij veel waarde aan de ervaringen en meningen van de bewoners. Het bewonersoverleg is dan ook iets wat van de bewoners is en waar de begeleiders in faciliteren.

Eén maal per maand komen de bewoners bijeen om lopende zaken, wensen en eventuele ergernissen te bespreken. Dit overleg wordt het “Het Bewonersoverleg” genoemd. Bewoners praten dan vrijuit over zaken die hen bezighouden. Het overleg wordt begeleid door de medewerkers van Phoenixx. Eén van de medewerkers maakt een verslag van het overleg. Vragen van bewoners worden doorgespeeld naar de teamvergadering.

    Jouw zorg, samen zorgen