KLACHTENBEHANDELING

Wij Proberen zo goed mogelijk voor je te zorgen. Toch kan het gebeuren dat je niet tevreden bent. Je kunt altijd hiervoor bij ons terecht om dit te laten weten. Wij stellen het dan op prijs dat je in gesprek gaat met de betreffende medewerker, zorgmanager of eigenaar. Kom je er toch samen niet uit, kun je je vraag of klacht voorleggen aan onderstaande zodat zij kunnen bemiddelen tussen ons zodat we samen alsnog tot een goede oplossing kunnen vinden.

  • Contactgegevens cliëntvertrouwenspersoon voor WMO-cliënten: de vertrouwenspersoon WMO van de gemeente. De contactgegevens staan op de website van de gemeente.
  • Voor andere cliënten van de Driestroom: de vertrouwenspersonen van Driestroom (www.adviespuntzorgbelang.nl 


De geschillencommissie Zorg:
Postbus 90600, 2509 LP Den Haag. Telefoonnummer: 070 310 5380

Het indienen van een klacht kan via de website www.degeschillencommissiezorg.nl

Klachtenfunctionaris Driestroom:
Klachtenfunctionaris@driestroom.nl

Contactgegevens Klachtencommissie:

Jouw zorg, samen zorgen