Onze werkwijze

Bij Phoenixx wordt gewerkt met ‘Mijn Plan’.
Dit houdt in dat alle cliënten een eigen begeleidingsplan hebben, waarin het perspectief op wonen en participatie aan de maatschappij wordt beschreven aan de hand van kleine, praktische doelen.

Dit begeleidingsplan komt tot stand in samenspraak met de cliënt en zijn systeem.
Wanneer er afspraken worden gemaakt of als er sprake is van verandering zal dit gezamenlijk met de cliënt verwerkt worden in ‘Mijn Plan’. De visie van Phoenixx is dat iedereen anders is en dat je als cliënt zelf bepaalt wat je de moeite waard vindt in het leven en wat je perspectief is. Het uitgangspunt is dat medewerkers van Phoenixx de cliënt hierin coachen met respect voor de eigenheid en de normen en waarden van de cliënt. Dit doen ze in contact en vanuit de relatie van met de cliënt. Mogen zijn wie je bent, betekent dat medewerkers zoveel mogelijk naast de cliënt staan bij het realiseren van zijn of haar eigen begeleidings- en behandeldoelen.

Het betekent ook dat begeleiders zich verdiepen in wie de cliënt (werkelijk) is. Het gaat hierbij om professionele nabijheid met een gelijkwaardige ‘niet betuttelende’, niet veroordelende houding.
De kwaliteit van de relatie cliënt-begeleider en het motiverende en positief stimulerende karakter ervan is mede bepalend voor het behalen van de eigen doelen. Cliënten kunnen bij Phoenixx wonen en/of zorg ontvangen wanneer zij ondersteuning en financiering krijgen vanuit de WLZ, WMO, of over een PGB beschikken. Een persoonlijk begeleider van Phoenixx helpt een cliënt bij het aanvragen van een (her)indicatie.

Het Aanbod

24 uurs begeleiding bij zelfstandig wonen.

Phoenixx is een coachings- en trainingscentrum voor (jong)volwassenen met een verstandelijke beperking en/of psychiatrische problematiek. Phoenixx biedt begeleid zelfstandig wonen in de wijk, op de locatie in het centrum van Velp. Binnen Phoenixx is individueel wonen in een eigen appartement of studio het uitgangspunt. Dit is gebaseerd op een inventarisatie van wensen van cliënten en op de ervaring dat verantwoordelijk kunnen zijn voor de eigen leefruimte, het ervaren van voldoende privacy en niet ongewenst blootgesteld hoeven worden aan sociale interacties probleemgedrag kan verminderen en voorkomen. 

Phoenixx biedt 15 studio’s voor cliënten aan met een eigen badkamer en keuken. Vier appartementen hebben ook een aparte slaapkamer. 

Het spetter model.

Phoenixx werkt ook met het Spetter-model. Het Spetter-model laat jongeren die al bij Phoenixx wonen gefaseerd doorstromen naar begeleid zelfstandig ‘gespetterd wonen’ in de wijk. Dit betreft een zelfstandig appartement in de wijk op loopafstand van Phoenixx, waarbij cliënten dezelfde ondersteuning als op Phoenixx krijgen. Begeleiding is buiten de structurele en vraag gestuurde contactmomenten om, op loopafstand fysiek aanwezig en de cliënten behouden gewoon de mogelijkheid om 24-uur per dag telefonisch contact op te nemen met een begeleider of de begeleiding op te zoeken op de locatie Phoenixx.

De cliënten die in aanmerking komen voor ‘gespetterd wonen’ hebben samen met de begeleiders van Phoenixx de juiste vaardigheden ontwikkeld en getraind om begeleid meer zelfstandig te kunnen gaan wonen met behoud van de hulp van de begeleiding van Phoenixx.

Wonen in het Spetter-model betekent dus nog steeds begeleid wonen, maar de focus wordt, wederom gefaseerd en vraag gestuurd, verlegd naar nog meer zelfstandigheid. Samen met de begeleiding wordt er gekeken welke vaardigheden de client nog dient te ontwikkelen om uiteindelijk vanuit het Spetter-model de stap te kunnen zetten naar daadwerkelijk ambulant begeleid wonen.

Mocht het Spetter-model het hoogste haalbare blijken (bv bij WLZ-cliënten) en behoort ambulant begeleid wonen niet tot de mogelijkheden van een client, dan bestaat er de mogelijkheid om voor een langere periode in het Spetter-model te verblijven.

Coaching traject & ambulante begeleiding.

Naast wonen in de wijk biedt Phoenixx ambulante begeleiding en coaching aan (jong)volwassenen die vast lopen op één of meerdere leefgebieden. De medewerkers van Phoenixx zijn gespecialiseerd in het werken met een zeer uiteenlopende doelgroep, te weten verstandelijk beperkt en/of psychiatrische problematiek, maar ook cliënten met een forensische titel. 

Dagbesteding op maat.

Informatie volgt.